Vores hjemmeside bruger cookies! Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne sideLuk og vis ikke igen

Historie

Historie_01
Historie_021. del - begyndelsen


I 1931 gik en kreds af fremsynede vognmænd i København sammen om, at stifte et forsikringsselskab. Det fik navnet TRAFIK. Startgrundlaget var 34 forsikringspolicer. I dag er 90% af vognmændende i Storkøbenhavn, og 60% på landsplan forsikret i deres eget selskab - TRAFIK.

Ved selskabets start blev der ydet faglig bistand og en økonomisk indsprøjtning på 200.000 kr. af forsikringsselskabet "DANMARK". Grundlaget for stiftelsen af TRAFIK var, at en kreds af den tids vognmænd var trætte af, at være kastebold mellem forskellige forsikringsselskaber. Vognmændende ønskede - præcist som i dag, at opnå en forsikringsdækning, som ud fra deres specielle behov også bød på gode forsikringsbetingelser baseret på rimelige præmievilkår.

Starten blev præmien forsøgsvis ansat til 500 kr. per år, eller 41,60 kr. per måned. Selvrisikoen til 250 kr. per skade. Der blev datidens forsikringsselskaber set skævt til TRAFIK, hvis ydre fremtræden langtfra var imponerende.

Men selskabet var levedygtigt - takket være sammenholdet blandt vognmændene. To år efter stiftelsen var der tegnet forsikringer for 390 drosker og lillebiler. I 1935 for 470, i 1938 for 807, heraf 644 i København og 163 forsikringer i provinsen.

Historie_03 Historie_042. del - besættelsen

Besættelsen af Danmark fra 1940 til 1945, stillede vognmændende og selskabet overfor store problemer med bl.a. oprettelse af en særlig stilstandsforsikring for de opklodsede drosker og lillebiler. Små benzinrationer gav ringe kørselsindtægt, hvorfor selskabet i 1940 gik over til udbetaling af månedlige forskudsbonus til de skadefri. Denne ordning blev ophævet, da generatordrevne køretøjer kom igang i 1941. TRAFIK dækkede i 1943 i alt 645 policer med 267 benzindrevne køretøjer, 53 generatordrevne og 325 opklodsede. Alt i alt var besættelsen en barsk tid for såvel vognmænd som TRAFIK, men i historisk belysning skal det fremhæves, at også her bestod sammenholdet sin prøve - uanset præmieforhøjelser.

I selskabets mangeårige historie kan meldes om op- og nedture, men trods skiftende tiders vilkår har vognmændene forstået nødvendigheden af, at stå sammen om TRAFIK og dermed undgået, at blive kastebold i de enkelte forsikringsselskaber.

I dag har vognmændene medbestemmelse i deres eget selskab. De høster fordelene, når det går godt for selskabet - og må betale, når det går mindre godt.

Historie_05


3. del - i dag

Med en netto-omsætning på ca. 50 mio. kr. fremstår TRAFIK i dag som en moderne forsikringsvirksomhed med 15 veluddannede og engagerede medarbejdere.

"Vi har valgt at holde os til det, vi er gode til: Forsikring af biler. Herudover kan vi tilbyde alle former for privatforsikringer, samt arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring til vor målgruppe via vort samarbejde med Alm. Brand Forsikring", siger selskabets administrerende direktør, Claus Olund.

TRAFIK fremstår i dag som et yderst velkonsolideret selskab til glæde for ejerne: Vognmændene. Set i historiens bakspejl, er det endnu en bekræftelse på, at vognmændene har mestret kunsten at stå sammen og dermed bevaret selskabet intakt.

Også administrativt er TRAFIK fulgt med udviklingen. Alt er lagt over på IT, således at arbejdsgangen er forenklet til glæde for kunderne og medarbejderne. Den IT-styrede arbejdsgang bidrager til selskabets lave administrationsomkostninger og hurtige sagsbehandling. Som landsdækkende selskab har TRAFIK egne taksatorer, der kommer over hele landet, når uheldet er ude.