Vores hjemmeside bruger cookies! Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne sideLuk og vis ikke igen

Overdragelse

27. april 2017


Overdragelse af Trafiks forsikringsbestand til Alm. Brand Forsikring A/S

Trafik´s generalforsamling den 26. april 2017 godkendtes bestyrelsens forslag om overdragelse af Trafik´s forsikringsbestand til Alm. Brand Forsikring A/S, og om at Trafik trådte i likvidation, herunder om princippet for fordeling af likvidationsprovenuet til Trafik´s medlemmer.

Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse, og Trafik har den 27. april 2017 ansøgt om sådan godkendelse. Efter lovgivningen skal Finanstilsynet udarbejde en redegørelse (som forventes offentliggjort den 10. maj 2017), lige som Trafik ved mail/brev skal underrette forsikringstagerne herom. Når Finanstilsynet efter udløbet af en 3-måneders frist, træffer beslutning, vil Trafik orientere forsikringstagerne herom.

Forsikringstagere, der efter den 26. april 2017 tegner nye forsikringer eller ændrer deres forsikringer, anses at have samtykket i, at deres forsikring overgår til Alm. Brand Forsikring A/S, såfremt Finanstilsynet godkender ovennævnte overdragelse af forsikringsbestanden.

Den 27. april 2017

Forsikringsselskabet Trafik gensidigt i likvidation