Vores hjemmeside bruger cookies! Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne sideLuk og vis ikke igen

Meddelelse om overdragelse

10. maj 2017


Trafik´s generalforsamling den 26. april 2017 blev der truffet beslutning om godkendelse af aftalen af 6. april 2017 om overdragelse af Trafik´s forsikrings-bestand til Alm. Brand Forsikring A/S, og om at Trafik trådte i likvidation, herunder om princippet for fordeling af likvidationsprovenuet til Trafik´s medlemmer.

Alm. Brand Forsikring A/S overtager alle rettigheder og forpligtelser over for forsikringstagerne.

Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse, og Trafik har den 27. april 2017 ansøgt om sådan godkendelse. Finanstilsynet har i medfør af § 204, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed udarbejdet og offentliggjort en redegørelse (se link nedenfor).
Når Finanstilsynet efter udløbet af den 3-måneders frist, som er omtalt i redegørelsen, træffer beslutning, vil Trafik orientere forsikringstagerne herom.

Forsikringstagere, der efter den 26. april 2017 tegner nye forsikringer eller ændrer deres forsikringer, anses at have samtykket i, at deres forsikring overgår til Alm. Brand Forsikring A/S, såfremt Finanstilsynet godkender ovennævnte overdragelse af forsikringsbestanden.


Den 10. maj 2017

Forsikringsselskabet Trafik gensidigt i likvidation


Læs Finanstilsynets redegørelse